Image
Image

Lokale Regler
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde/gule pæle : Strafområde.
Blå pæle: Areal under reparation.
Røde med Grøn top : Område med spilleforbud.

 1. Out of bounds grænsen på hul 14 og 18 er defineret af den banenære vejkant.
 2. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.
 3. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4 og hul 14, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen;
  1. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold
 4. Hvis en bold er i strafområdet på hul 11, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med sort. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Afstandsmarkeringer: 50 m. blå – 100m. rød – 150m. gul- 200m. hvid.
Alle mål på banen er til midtgreen.

Alle STRAFOMRÅDER ER MARKERET MED RØDT.

Hele riven placeres i bunker i spilleretning.

Hjertestarter ved Klubhuset.
Toilet/drikkevand ved hul 12.

Lokale Regler
Hvide pæle: Out of Bounds
Røde/gule pæle : Strafområde.
Blå pæle: Areal under reparation.
Røde med Grøn top : Område med spilleforbud.

 1. Out of bounds grænsen på hul 14 og 18 er defineret af den banenære vejkant.
 2. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.
 3. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4 og hul 14, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen;
  1. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold
 4. Hvis en bold er i strafområdet på hul 11, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med sort. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Afstandsmarkeringer: 50 m. blå – 100m. rød – 150m. gul- 200m. hvid.
Alle mål på banen er til midtgreen.

Alle STRAFOMRÅDER ER MARKERET MED RØDT.

Hele riven placeres i bunker i spilleretning.

Hjertestarter ved Klubhuset.
Toilet/drikkevand ved hul 12.


Lokal vinter-regel fra 1. november til 31. marts

(Man kan handicapreguleres.) 1. En bold, der ligger på noget tætklippet areal Through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren  placere den på et sted  inden for en kølle-længde fra og ikke nærmere hullet, hvor den oprindelig  laa, som ikke er i en hazard eller green.
 2. En spiller må kun placere bolden en gang, og den er i spil når den er blevet  placeret (regel 20-4)
 3. Hvis bolden ikke  kommer til at hvile på det sted, hvor den  placeres,  gælder  regel 20-3d. Hvis bolden , når den placeres, kommer til at hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.
 4. Hvis spilleren undlader at markere bolden position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden maade, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig et straffeslag.
 5. Nota: ”tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Lokal vinter-regel
1. november til 31. marts

(Man kan handicapreguleres.) 1. En bold, der ligger på noget tætklippet areal Through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren  placere den på et sted  inden for en kølle-længde fra og ikke nærmere hullet, hvor den oprindelig  laa, som ikke er i en hazard eller green.
 2. En spiller må kun placere bolden en gang, og den er i spil når den er blevet  placeret (regel 20-4)
 3. Hvis bolden ikke  kommer til at hvile på det sted, hvor den  placeres,  gælder  regel 20-3d. Hvis bolden , når den placeres, kommer til at hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.
 4. Hvis spilleren undlader at markere bolden position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden maade, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig et straffeslag.
 5. Nota: ”tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.