GRENAA GOLFKLUB


Udvalgsoversigt

Dette afsnit vil rumme et overblik over de mange udvalg/udvalgsmedlemmer, der medvirker til driften og udviklingen af Grenaa Golfklub.

Det er dejligt og glædeligt at så mange frivillige løfter så mange forskelligartede opgaver året igennem.

Det er fundamentet for vores klub, og medvirker til det positive sociale klubliv der eksisterer i Grenaa Golfklub.