Banelukning ved frost

Banerne kan være lukket på grund af frost.

Det er nu den tid på året, hvor den første frost kan sætte ind.
Derfor kan banerne være midlertidigt lukkede.
De åbner igen når rimfrosten er væk.

Da frosten ofte først sætter ind lige efter solopgang, er det svært at varsle i god tid.

Kan dog ses her på hjemmesiden og ved bagrummet op til hul 1 (lampe lyser når banen er lukket)

Som spiller kan man tage bestik af situationen hjemmefra. Hvis temperaturen ligger på 3,5 grader eller derunder, og der samtidigt er klar himmel, er der en stor sandsynlighed for at der er rimfrost, og at banerne derfor er lukket.

Dette vil forekomme indtil græsset er tilstrækkeligt vinterhærdet, til at man kan gå på det, uden at det tager skade.

Det kan være forvirrende og lidt ulogisk at forstå, hvorfor vi lukker banen de første gange der er frost og så åbner igen senere hele vinteren, selvom der er frostvejr.

Forklaringen er, at frosten typisk kommer meget pludseligt samtidig med at der har været temperaturer, som har holdt græsset i vækst.

Når græsset er i vækst, er der vand i bladet og ved frost, vil der dannes iskrystaller som skærer hul på bladets celler hvis man går på det, svarende til det der sker hvis vi skærer os på et glasskår.

Når der over en periode har været temperaturer omkring frysepunktet, vil græsset stoppe væksten helt og gå i dvale (Også kaldet vinterhærdning). Når det sker, trækkes vandet ned i rødderne, der vil ikke længere dannes iskrystaller i bladet og græsset vil da kunne betrædes, uden at man skader det.

Skaderne ved at gå på græs der ikke er i dvale, er meget alvorlige og på greens vil græsset ofte være fuldstændig dødt der hvor man har gået.

Hvornår græsset går i dvale afhænger af mange faktorer og græsarter. De fleste af de græsarter vi har på banen, er naturligt hjemmehørende i Skandinavien og går let i dvale og bliver i dvale selvom der skulle komme en periode med lunt vejr.