Image
Image

Lokale Regler
 1. Steen i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1)
 2. Frit drop fra anlagte stier.
 3. Out of bounds: Hvide pæle. Mod hul 18 angiver den banenære vejkant grænsen.
 4. Træflis er løse naturgenstande.
 5. Ved spil på hul 4, 11, 13 og 14.  –  Hvis bolden kan være i vandhazarden, må der spilles en provisorisk bold efter enhver af mulighederne i regel 26-1.
 6. Træer markeret med trådnet / støtte-pæle eller med blå pæle er ikke flytbare forhindringer. Lempelse iflg.. Regel 24-2.
 7. Bold på green flyttet uforsætligt Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Se infografik Bold på green flyttet uforsaetligt

Lokale Regler
 1. Steen i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1)
 2. Frit drop fra anlagte stier.
 3. Out of bounds: Hvide pæle. Mod hul 18 angiver den banenære vejkant grænsen.
 4. Træflis er løse naturgenstande.
 5. Ved spil på hul 4, 11, 13 og 14.  –  Hvis bolden kan være i vandhazarden, må der spilles en provisorisk bold efter enhver af mulighederne i regel 26-1.
 6. Træer markeret med trådnet / støtte-pæle eller med blå pæle er ikke flytbare forhindringer. Lempelse iflg.. Regel 24-2.
 7. Bold på green flyttet uforsætligt Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Se infografik Bold på green flyttet uforsaetligt

Lokal vinter-regel fra 1. november til 31. marts

(Man kan handicapreguleres.) 1. En bold, der ligger på noget tætklippet areal Through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren  placere den på et sted  inden for en kølle-længde fra og ikke nærmere hullet, hvor den oprindelig  laa, som ikke er i en hazard eller green.
 2. En spiller må kun placere bolden en gang, og den er i spil når den er blevet  placeret (regel 20-4)
 3. Hvis bolden ikke  kommer til at hvile på det sted, hvor den  placeres,  gælder  regel 20-3d. Hvis bolden , når den placeres, kommer til at hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.
 4. Hvis spilleren undlader at markere bolden position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden maade, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig et straffeslag.
 5. Nota: ”tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Lokal vinter-regel
1. november til 31. marts

(Man kan handicapreguleres.) 1. En bold, der ligger på noget tætklippet areal Through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren  placere den på et sted  inden for en kølle-længde fra og ikke nærmere hullet, hvor den oprindelig  laa, som ikke er i en hazard eller green.
 2. En spiller må kun placere bolden en gang, og den er i spil når den er blevet  placeret (regel 20-4)
 3. Hvis bolden ikke  kommer til at hvile på det sted, hvor den  placeres,  gælder  regel 20-3d. Hvis bolden , når den placeres, kommer til at hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden regel gælder.
 4. Hvis spilleren undlader at markere bolden position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden maade, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig et straffeslag.
 5. Nota: ”tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.