Torsdags-Seniorerne

KLUBBER I KLUBBEN

Velkommen hos Torsdags-Seniorerne

HER ER GOLF BÅDE SJOVT OG SPÆNDENDE

Vi er en klub i klubben, hvor alle medlemmer kan være med – damer fra 50 år og herrer fra 55 år.

Vi spiller alle torsdage fra 1. februar til 30. november.

Kontingent til Torsdags-Seniorerne fastsættes for et år ad gangen (svarende til 10 mdr.) på klubbens ”Korporalforsamling”, som afholdes i november måned.

Kontingent for 2024 er fastsat til kr. 200,-.

Kontingentet til Torsdags-Seniorerne skal indbetales til klubbens pengeinstitut reg. nr. 9343 kt. nr. 450 464 6300 for den kommende sæson. Husk ved indbetaling: Angiv medl. nr. i Grenaa Golfklub.

Medlemmerne registreres ved indbetalingen og fremgår efterfølgende på ”Spillerlisten for Torsdags-Seniorerne”, som ligger fremme på disken ved kontoret som hidtil.

Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales ved evt. udmeldelse / ophør med deltagelse i matcher med Torsdagsseniorerne.

Når vejret tillader det, spilles 18 huller hele sæsonen med start varierende mellem kl. 08.30 og 09.00 (sommer / vinter).

De som ønsker kun at spille 9 huller har start kl. 10.15 og 10.45 (sommer / vinter) (se evt. opslag).

Der skal spilles 4-bolde og færdsel imod spilleretningen er FORBUDT – brug stierne.

GOLF-CAFÉ ’ens forreste del BRUGES SOM KLUBLOKALE.
Til alle turneringer / matcher møder man senest et kvarter før start.

Efter spillet mødes vi i klubhuset for hygge og præmieuddeling.
(Præmierne består i det daglige af golfbolde – Klappepræmier er Torsdags-Seniorernes LOGOBOLDE).

Starttidspunkter for TORSDAGS-SENIORER :

  • Ordinære spilledage på hjemmebane er torsdage.
  • fra 1. april: Kl. 08.30 er der gunstart over 18 huller. Kl. 10.15 spilles 9 huller med start på hul 1.
  • fra 1. oktober: Kl. 09.00 er der gunstart over 18 huller. Kl. 10.45 spilles 9 huller med start på hul 1

Husk at møde et kvarter før.

Udvalget

Bent Ingemann Hansen
Formand
Tlf. 4215 1053

Gert Jørgensen
Næstformand
Tlf. 4162 6845 

Leif Svendsen
Kasserer og præmiekoordinator
Tlf. 5174 4816

Henny Hoe
Referent
Tlf.: 3190 4415

Kirsten Jørgensen
Tur-koordinator
Tlf. 2424 6798

Peter Madsen
Praktisk koordinator
Tlf. 2066 1046 

 arrangementer i 2024

01: torsdag den 18-04-2024 Åbningsturnering (Start 09:00)

02: onsdag den 15-05-2024 Venskabsturnering mod Norddjurs (Ude) (Start 09:30)

03: torsdag den 30-05-2024 Venskabsturnering mod Mollerup (Hjemme) (Start 9.00)

04: Forårstur den 21. – 22. – 23. maj 2024, 3 dage.

05: torsdag den 13-06-2024 Venskabsturnering mod Randers Fjord (Hjemme) (Start 09:00)

06: torsdag den 01-08-2024 Pokalturnering mod Norddjurs (Hjemme) (Start 09:00)

07: mandag den 26-8-2024 Pokalturnering mod Randers Fjord (Ude) (Start 09:00)

08: tirsdag den 03-09-2024 Pokalturnering mod Mollerup (Ude) (Start 9.00)

09: Efterårstur 11- og 12-9-2024, 2 dage.

10: torsdag den 07-11-2024 Årsafslutning – Texas-Scramble – Korporalforsamling (Start 09:00)

Forbehold for ændringer.