Medlemsform

INDMELDELSE TIL ET MEDLEM AF BEGYNDERUDVALGET, ELLER KLUBSEKRETÆREN PÅ KONTORET.

SENIOR

DKK 6550,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • ADGANG TIL HELE BANEN PÅ ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

FLEX BASIS

DKK 1280,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FULD GREENFEE ALLE DAGE VED SPIL.
 • MODTAGER BEGRÆNSET DGU KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

LANGDISTANCE

DKK 3200,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FULD GREENFEE ALLE DAGE VED SPIL.
 • MODTAGER DGU KORT FRA HJEMMEKLUB.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

YNGLING

DKK 3340,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • ADGANG TIL HELE BANEN PÅ ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

JUNIOR

DKK 1610,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FULD GREENFEE ALLE DAGE VED SPIL.
 • MODTAGER BEGRÆNSET DGU KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

MINI JUNIOR

DKK 780,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FULD GREENFEE ALLE DAGE VED SPIL.
 • MODTAGER DGU KORT FRA HJEMMEKLUB.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

9 HULLERS HERRER

DKK 3340,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FØRSTE 9 HULLER ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

9 HULLERS DAMER

DKK 3340,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FØRSTE 9 HULLER ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

9 HULLERS LUX

DKK 4450,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FØRSTE 9 HULLER ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

STUDERENDE

DKK 230,- PR. MÅNED.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • ADGANG TIL HELE BANEN PÅ ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

PAR 3 BANE

DKK 1510,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • FRI ADGANG TIL PAY AND PLAY.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

PASSIV

DKK 780,- PR. ÅR.
 • FULDGYLDIGT MEDLEM.
 • ADGANG TIL HELE BANEN PÅ ALLE DAGE.
 • MODTAGER DGU-KORT.
 • TRÆNINGSFACILITETERNE ALLE DAGE.
 • GREENFEE PÅ ALLE BANER UNDER DGU.
 • RABATAFTALER MED ANDRE KLUBBER.

Generel info

Bagskabe / Pladsleje for opbevaring af dit golfudstyr

 • Bagskab, almindeligt Kr. 580,-
 • Bagskab, El-skab Kr. 860,-
 • Familie bagskab, El-skab Kr. 1.275,-
 • Batteriskabe Kr. 290,-
 • Pladsleje, Golfbil, benzin Kr. 980,-
 • Pladsleje, Golfbil, el, inkl. opladning Kr. 3.000,-

* Giver ikke ret til greenfee-spil i andre klubber.

Definition af Træningsfaciliteter : Drivingrange, 3 hullers indspilsgreens, bunker- og chipping green, 9 hullers puttegreen og 12-hullers Pay & Play Par 3 bane.

Passive har ikke spilleret på stor bane, men kan mod greenfee betaling træne og bruge par 3 banen.

Kontingentet opkræves via PBS (Pengeinstitutternes BetalingsService) og bestyrelsen anbefaler alle at tilslutte sig dette.

Ynglinge og juniorer kan være i de respektive kontingentgrupper til og med det kalenderår, man fylder 25/18 år.

Indmeldelse kan ske til et medlem af begynderudvalget, til klubsekretæren på kontoret.

Nye medlemmer, der indmeldes i løbet af året, betales et forholdsmæssigt beløb for den resterende del af kalenderåret. Dvs. ca. fra indmeldelsesdatoen til 31. december.

Indmeldelsesgebyr er suspenderet pt.
Indmeldelsesgebyr betales for at få adgang til alle de goder, som er opbygget gennem klubbens virke i de forløbne år.
Gebyret er kr. 4.000,-
Betalingsbetingelser efter nærmere aftale.
Unge kan vente med betaling, til de er fyldt 23 år. Long-distance medlemmer betaler ikke indmeldelsesgebyr.

Retningslinjer for håndtering af kontingentrestancer
1. Indbetalinger der modtages senere end 14 dage efter seneste betalingsdato rykkes for betaling af restancen inkl. et rykkergebyr på 100 kr. Rykkeren vil indeholde en besked om at medlemmet lukkes ned på Golfboks efter 14 dage, såfremt rykkeren ikke forinden er betalt.

2. Medlemmer med kontingentrestance 28 dage efter seneste betalingsdato lukkes ned på Golfboks, og rykkes anden gang med et rykkergebyr på 100 kr., samt gives et inkassovarsel.

3. Er kontingentrestancen stadig ikke betalt efter 28 + inkassovarsel sendes restancen til inkasso.

4. Medlemmer med særlige betalingsaftaler håndteres særskilt.

Betalingsform
For at lette medlemsadministrationen vil de medlemmer, der ikke betaler medlemskontingentet via PBS, efterfølgende blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. betaling.

Udmeldelse af klubben.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor, sekretær eller kasserer med mindst 3 måneders varsel.