Tirsdagsdamerne

KLUBBER I KLUBBEN

Velkommen hos Tirsdagsdamerne

DU ER ALLEREDE MEDLEM – VELKOMMEN I KLUBBEN.

Tirsdagsdamerne er en klub i klubben. Når du er medlem af Grenaa Golfklub, er du født medlem af Tirsdagsdamerne – hvis du altså er en dame på 18 år eller derover. Du skal ikke foretage dig noget aktivt i forhold til at blive optaget i klubben.

Hver tirsdag spiller vi en stableford turnering, hvor spillerne selv registrerer på den liste, som ligger på hylden i forhallen eller fremme på bordet, betaler turneringsfee på kr. 25,- pr. gang (eller for hele sæsonen kr. 300,-). Husk at påføre navn på kuverten, som afleveres i scorekort-brevsprækken. Hvis du vil deltage i Årets score, som er en lille turnering ved siden af matcherne koster det 25 kr for hele sæsonen..

Man kan gå ud når man vil på dagen, men vi opfordrer til at være social og komme til fællesstart henholdsvis kl. 08.30, 10.15 eller 16.00 Du skal være der 15 min. før, så behøver du ikke selv at booke tid. Vi trækker vi lod om holdinddelingen, så lærer du nye kvinder at kende, ved at spille med dem.

Efter hver match optælles resultaterne. Vi spiller i 2 lige store rækker (efter handicap) ved mere end 10 spillere og resultaterne offentliggøres på opslagstavlen i forhallen. Der er præmier i forhold til antal af spillere, helt præcist én præmie for 5 – 9 – 12 og 14 spillere. Går du 9 huller, udløser det en præmie ved 4 spillere. Præmier er gavekort til cafeen og kan afhentes i Tirsdagsdamemappen efter hver match. Gavekortene skal indløses inden afslutningsmatchen.

Der spilles stableford og 4-6 gange i løbet af sommeren slagspil og puttespil for spillere under 28.6 i handicap.

Handicap-regulering sker både på tirsdage og ved venskabsmatcher. Markør til tirsdagsmatcherne skal være over 18 år og medlem af en golfklub

Udvalget

Gerda Madsen, formand
Tlf.: 2554 3644
gmadsen@outlook.dk
Aftaler angående venskabsmatcher, optælling om tirsdagen, booking af bane til udflugten

Gitte Banner Jespersen, sekretær
Tlf.: 6166 4305
gitte.fritz@gmail.com
Mødeindkaldelser, referater, optælling om tirsdagen

Bibi Bak, kasserer
Tlf.: 2211 4925
bibibak@icloud.com
Præmieordning med caféen, betalinger fra medlemmer, indberetninger til årets score.

Bodil Søgaard Pedersen, Medlem
Tlf.: 2192 8595
keido1604@gmail.com
Informationer og invitationer til tirsdagsdamerne, opsætning af matcher

Vibeke Zacher, Medlem
Tlf.: 2944 1278
vibekezacher@hotmail.com
Aftaler med caféen

Anette Munk Nielsen, Medlem
Tlf.: 2960 2962
anettemunknielsen@yahoo.dk
Fotografering og opslag på Facebook

 Kommende arrangementer i 2023

Opstartskaffe den 19. marts 2023 kl. 10:00 i klubhuset. Info om kommende sæson.

Åbningsmatch
Søndag den 26. marts 2023 kl. 10:00 med efterfølgende frokost

Turneringsstart
Tirsdag den 28. marts 2023
Tirsdagsmatcherne starter. Banen reserveres fra 8.30 – 8.45, 10.15 – 10.37 og fra 16.00 – 16.15

Udflugt
Søndag den 30. april 2023 – Fælles tur for alle, som har lyst. Vi spiser sammen efter matchen

Venskabsmatcher
Tirsdag den 2. maj 2023 – ude mod Norddjurs
Tirsdag den 8. august 2023 – ude mod Kalø
Tirsdag den 15. august 2023 – ude mod Ebeltoft

Pink Cup ??
Karina ønsker ikke at fortsætte. Nye ildsjæle søges 🙂

Afslutningsmatch
Søndag den 8. oktober 2023 – Kl. 10.00
med efterfølgende spisning og uddeling af præmier

Forbehold for ændringer