Tirsdagsdamerne

KLUBBER I KLUBBEN

Velkommen hos Tirsdagsdamerne

DU ER ALLEREDE MEDLEM – VELKOMMEN I KLUBBEN.

Tirsdagsdamerne er en klub i klubben. Når du er medlem af Grenaa Golfklub, er du født medlem af Tirsdagsdamerne – hvis du altså er en dame på 18 år eller derover. Du skal ikke foretage dig noget aktivt i forhold til at blive optaget i klubben.

Hver tirsdag spiller vi en turnering, hvor spillerne selv registrerer sig på Turneringslisten. Spillere der ikke har betalt turneringsfee for hele sæsonen (350kr) betaler turneringsfee på kr. 25,- pr. gang via mobil Pay til Tirsdagsdamerne på nr. 7170XP. Hvis du vil deltage i Årets score, som er en lille turnering ved siden af matcherne, koster det 25 kr for hele sæsonen, som indbetales på samme nummer.

Man kan gå ud når man vil på dagen, men vi opfordrer til at komme til fællesstart henholdsvis kl. 08.30, 10.15 eller 16.00 Du skal være der 15 min. før, så behøver du ikke selv at booke tid. Vi trækker lod om holdinddelingen, så lærer du andre spillere at kende.

Efter hver match optælles resultaterne. Vi spiller i 2 lige store rækker (efter handicap) ved mere end 10 spillere og resultaterne offentliggøres på opslagstavlen i forhallen. Der er præmier i forhold til antal af spillere, helt præcist én præmie for 5 – 9 – 12 og 14 spillere. Går du 9 huller, udløser det en præmie ved 4 spillere. Præmier er gavekort til cafeen og kan afhentes i Tirsdagsdamemappen efter hver match. Gavekortene skal indløses inden afslutningsmatchen.

Der spilles stableford og nogle gange i løbet af sommeren spiller vi slagspil og puttespil for spillere under 28.6 i handicap. Der vil også være matcher, hvor vi spiller tættest på flaget på hul 4. Orienter dig på turneringslisten.

Efter matchen afleveres udfyldte og underskrevne scorekort i brevsprækken i kontoret. Handicap-regulering sker på tirsdage, ved venskabsmatcher, ved åbnings- og afslutningsmatcher og Pink Cup. Udvalget sørger for indberetning.

Markør skal være over 18 år og medlem af en golfklub.

Udvalget

Gerda Madsen, formand
Tlf.: 2554 3644
gmadsen@outlook.dk
Aftaler angående venskabsmatcher, optælling om tirsdagen, booking af bane til udflugten

Gitte Banner Jespersen, sekretær
Tlf.: 6166 4305
gitte.fritz@gmail.com
Mødeindkaldelser, referater, optælling om tirsdagen

Bibi Bak, kasserer
Tlf.: 2211 4925
bibibak@icloud.com
Præmieordning med caféen, betalinger fra medlemmer, 7170XP, indberetninger til årets score, indkøb af præmier, opsætning af matcher

Bodil Søgaard, Medlem
Tlf.: 2192 8595
keido1604@gmail.com
Informationer og invitationer til tirsdagsdamerne, opsætning af matcher

Vibeke Zacher, Medlem
Tlf.: 2944 1278
vibekezacher@hotmail.com
Aftaler med caféen

Anette Munk Nielsen, Medlem
Tlf.: 2960 2962
anettemunknielsen@yahoo.dk

 Kommende arrangementer i 2022

Turneringsstart
Tirsdag den 29. marts 2022
Tirsdagsmatcherne starter. Banen reserveres fra 8.30 – 8.45, 10.15 – 10.30 og fra 16.00 – 16.30

Åbningsmatch
Lørdag den 10. april 2022 kl. 10.00 med efterfølgende frokost

Udflugt
Lørdag den 7. maj 2022 – Fælles tur for alle, som har lyst. Vi spiser sammen efter matchen

Venskabsmatcher
Tirsdag den 21. juni 2022 – hjemme mod Norddjurs
Tirsdag den 9. august 2022 – hjemme mod Kalø
Tirsdag den 30. august 2022 – hjemme mod Ebeltoft

Pink Cup
Søndag den 7. august 2022 – Karina Andersen er ansvarlig.

Afslutningsmatch
Søndag den 9. oktober 2022 – Kl. 10.00
med efterfølgende spisning og uddeling af præmier

Forbehold for ændringer