Udvalgsoversigt

Dette afsnit vil rumme et overblik over de mange udvalg/udvalgsmedlemmer, der medvirker til driften og udviklingen af Grenaa Golfklub.

Det er dejligt og glædeligt at så mange frivillige løfter så mange forskelligartede opgaver året igennem.

Det er fundamentet for vores klub, og medvirker til det positive sociale klubliv der eksisterer i Grenaa Golfklub.

Udvalg

Bane- og miljøudvalgets opgaver

Baneudvalget definerer årets arbejdsopgaver og planlægger for en optimal udnyttelse af de midler, der er afsat i klubbens budget. Chefgreenkeeperen tilrettelægger og udfører derefter årets banepleje.

Første prioritet er nødvendig klipning og pleje af bane og anlæg. Desuden fortsat fokus på at forbedre den totale oplevelse ved at spille golf i Grenaa.

Maskinerne slides forholdsmæssigt hurtigt pga. den meget ujævnt anlagte bane. Der er derfor mange løbende reparationer, men vi håber ved rettidig omhu og påpasselighed at kunne undgå større maskinnedbrud i årets løb. Vandingsanlægget er nyrestaureret, og vi er heldige med nem adgang til fersk vand.

Baneudvalget og banepersonalet håber på forståelse, hvis I på jeres golfrunde skulle føle jer ”generet” af banepersonalet.

Vi har alle som medlemmer af GGK masser af gode ideer, ris eller ros. Baneudvalget vil meget gerne have denne dialog, men gerne skriftligt, så vi alle kan nyde vores golfrunder i ro og mag.

Visioner og referatet

Herunder kan du se visioner og referater fra baneudvalget. Klik på dem for yderligere informationer

Vision 2023 version 1
Vision 2023 version 2

Plejeplan

Baneudvalgsmøde 2022-03
Baneudvalgsmøde 2022-06
Baneudvalgsmøde 2022-09
Baneudvalgsmøde 2022-12
Baneudvalgsmøde 2023-03
Baneudvalgsmøde 2023-06
Baneudvalgsmøde 2023-09
Baneudvalgsmøde 2023-10

Udvalgsmedlemmer

 • Hans Peter Carl
  Tlf. 2127 6268
  bc-carl@mail.tele.dk
 • Lars H. Nielsen, Chefgreenkeeper
  Tlf.: 2572 3735
  greenkeepergrenaa@hotmail.com
 • Arild Townhill (Træner & Pro)
  Tlf.: 2874 0224
  arild.james@hotmail.com
 • Bo Sørensen
  Tlf.: 2479 7205
  tobos@stofanet.dk
 • Mads Bengtsen
  Tlf.: 4412 9777
  madsbengtsen@outlook.dk
 • Bodil Søgaard
  Tlf.: 2192 8595
 • Lars Bjørnkilde
  Tlf.: 6018 9093
  lars.bjornkilde@gmail.com

Begynderudvalgets opgaver

 • At skaffe nye medlemmer til Grenaa Golfklub
 • At fastholde og integrere nye medlemmer i klubben
 • At give nye medlemmer chancen for at få et socialt fællesskab i golfklubben.

Arbejdsopgaven forsøges løst gennem:

 • at annoncere og afholde åbent hus dage i Grenaa Golfklub
 • at tilbyde fællestræning til prøvemedlemmer to timer hver uge
 • at arrangere begynderturneringer en aften hver uge i perioden april – september
 • at stille golfjern til rådighed for prøvemedlemmer
 • at give prøvemedlemmer ret til frit spil på par tre banen
 • begynderturneringerne arrangeres dels som matcher med øvede golfspillere
 • dels som kaninmatcher – ni hullers stableford.

Golfbuddy…..

I begynderudvalget prøver vi at gøre folk interesserede i golf ved at invitere til ”Golfens Dag” og senere måske til et Åbent Hus- arrangementet. Vi tilbyder et prøve medlemskab til en meget favorabel pris.

Nye prøvemedlemmer tilbydes en fast golfven i starten – en ”GOLFBUDDY”.

ETHVERT MEDLEM AF GRENAA GOLFKLUB KAN MELDE SIG SOM GOLFBUDDY FOR ET PRØVEMEDLEM!

Hvad indebærer det?
Som Golfbuddy tager du dig af dit prøvemedlem, og får vedkommende godt integreret i klubben. Det sker sikkert bedst ved at spille med det nye medlem nogle gange i løbet af prøvemedlemsperioden, alt efter lyst og behov. Man må spille på Den Store Bane, og så øser man af sine erfaringer, og fortæller om løst og fast og om glæden ved at være golfspiller. Golfbuddyen fortæller måske det nye medlem om vores klubber i klubben og andre relevante emner, ikke mindst det gode sociale miljø i klubben.
Det nye medlem skal føle sig velkommen i Grenaa Golfklub.

MÅLET ER, AT HOLDE PÅ PRØVEMEDLEMMET VIA EN GOD INTRODUKTION TIL GOLFSPILLET OG KLUBBEN.

Hvis du har lyst til at være Goldbuddy, meddeler du sekretariatet at du står til rådighed, og opgiver navn og diverse kontakt oplysninger til Anne i sekretariatet.

Udvalgsmedlemmer

 • Gert Jørgensen – Formand
  Tlf.: 41 62 68 45
 • Arild Townhill – pro
  Tlf.: 28 74 02 24
 • Knud Saaby
  Tlf.:24 63 74 50
 • Else Vadsholm
  Tlf.: 30 23 16 81

Disciplinærudvalgets opgaver

Udvalget har til opgave at mægle eller tage beslutninger i forhold til tvister og uhensigtsmæssig adfærd på banen.

Alle henvendelser vedrørende uoverensstemmelser til disciplinærudvalget skal foregår skriftligt.

Udvalget består af Formand og Næstformand.

Disciplinærudvalgsmedlemmer

 • Ole Lyng – Formand
  Tlf.: 40 25 53 36
 • Anthony Bjerregaard
  Tlf.: 40 41 90 33

Frivilligt arbejde i Grenaa Golfklub af de udendørs arealer.

I Grenaa Golfklub er vi meget taknemmelige for det store engagement, der
vises af vores mange frivillige. Alle bidrag til at få klubben til at blive et sjovere
og mere spændende sted til at dyrke den sport vi alle elsker, modtages med
stor taknemmelighed.

Tovholder for det frivillige udendørs arbejde er Erik Vedelsbo Falk. Målet er at
mange yder lidt hver især, i stedet for at nogle få yder meget – og at vi hele
tiden har et super flot anlæg for os og vores greenfeegæster.
Dette frivillige arbejde er med til at skabe sammenhold og teamspirit i Grenaa
Golfklub.

Herunder præsenteres de forskellige grupper. Skulle du være interesseret i at
blive medlem af korpset, så henvend dig til Erik – telefon 22342501 eller mail –
falken8500@gmail.com eller til Irene – info@grenaagolfklub.dk.

Enkelte opgaver er sat på stand by i år (fremgår ikke af listen herunder) og
nye er kommet til. Der indkaldes til et fælles orienteringsmøde for de frivillige
udendørs hjælpere i marts måned.

Det medlem, der er nævnt først i grupperne herunder, er gruppens tovholder,
som indkalder til det første møde, hvor planlægning foregår.

1. Teestedsmarkeringer. 48, 53 og 59. Træskiltene renses og lakeres to
gange årligt. Stolper til boldvaskere males. Klares af greenkeeperne.

2. Boldopsamling på Drivingrange – 2 gange ugentligt, onsdag og søndag
aften ca. kl. 18.00. Desuden 1 gang ugentligt om formiddagen, hvor der er
behov.
Opgaven løses af Niels Hindborg, Else Vadsholm, Ib Pedersen, Søren
Nielsen, Rune Henningsen, Henrik Leth, Søren Morsing, Erik Jensen, Arild Townhill.

3. Stor bane og par 3 banen – tømme skraldespande, sørge for vand i
boldvaskere, udskifte håndklæder og samle skrald på indkørsel fra Enslevvej.
Min. 3 personer.
Opgaven løses af Bo Sørensen, Poul Ditlevsen, Karsten Allermann.

4. Den tredje klipning af den store bane – 1 gang pr. uge i perioden fra april
– oktober.
Min. 2 personer. Opgaven løses af Hans-Peter Carl, Henrik Jensen og Niels
Hindborg (reserve).

5. Rengøring ved driving range. 2 personer.
Opgaven løses af Svend Jørgen Andersen, Lis Andersen.

6. Klipning af højt græs ved teestederne.
Min. 3 personer.
Opgaven løses af Kristen Brændgaard Jensen, Steen Zacher Sørensen,
Niels Erik Christensen.

7. Stier og trapper ved hul 2 og 16 vedligeholdes 1 gang månedligt.
Opgaven løse af Lars Fiehn, Jesper Johansen.

8. Bevoksning ved søbredder fjernes 3 – 4 gange årligt.
Min. 6 personer.
Opgaven løses af Bjarne Boye Sørensen, Jens Peter Pedersen, Peder
Hougaard Rasmussen, Kim Jürgensen, Vagn Skovsen, Lars Bjørnkilde,
Flemming Larsen.

9. Fugle på golfbanen.
Gruppen tager sig af opsætning, rensning, vedligeholdelse m.m. af
fuglekasser på Grenaa Golfbane. Indtil videre er der opsat godt 60
fuglekasser til mange forskellige fuglearter. Der foretages optælling af diverse
fugle på golfbanen i løbet af året via www.dofbasen.dk samt registreres
ynglefugle på golfbanen.
Formålet er at styrke naturoplevelsen på golfbanerne ved at forbedre
forholdene for fuglene og styrke biodiversiteten.
Gruppen består af Bjarne Boye Sørensen, Jens Peter Pedersen, Lotte Elvej.

10. Maling af toiletbygning.
2 personer. Opgaven løses af Bodil K. Madsen, Elsebeth Østergaard.

11. Renholdelse af udearealer ved klubhus og bagrum.
Opgaven løses af Kjell Rasmussen, Ole Bak, Anne Grethe Refskou Poulsen.
Kjell er velkommen til at kontakte Johnny Christensen og Irene Albrechtsen
ved nogle opgaver.
Vivian Ditlevsen passer cafeområdet og indgangsområdet ved klubhuset.

12. Bagrum – fejning 2 gange om ugen i perioden fra marts – november.
Opgaven løses af Susanne Rebsdorf, Gurli Stefanek, Lars Veisgaard Nielsen,
Jan Jürgensen.

13. Vaske vinduer klubhus 4 – 5 gange årligt.
Opgaven løses af Karl Emil Kaltoft, Leif Clausen, Jan Nielsen, Gurli Stefanek,
Michael Parby.

14. Maling reperationsarbejde af klubhus og bagrum.
Opgaven løses af Michael Parby, Vibeke Zacker Sørensen, Dorthe Kolind,
Birgit Vad, Lise Larsen, Jørgen Katholm.

15. Maling af parkeringsbåse på P-pladsen.
Opgaven løses af Ole Lyng.

16. Efterfylde med sand/topdressing og græs i turfhuller på stor bane.
Opgaven løses af torsdagsseniorerne.

17. Fylde sand i sandkasserne på teestederne og spandene i bagrum.
Opgaven løses af Erik Vedelsbo Falk og Ole Bak.

18. Jævne sand ud i fairwaybunkere efter opretning.
Opgaven løses i februar/marts måned af Erik Vedelsbo Falk, Jørgen Katholm,
Torben Bach Sørensen, Per Stefanek, Steen Pedersen, Bodil Søgaard
Pedersen, Steen Jensen, Lars Bjørnkilde, Svend Larsen, Søren Nielsen, Ib
Pedersen, Flemming Larsen, Erik Jensen, Lars Veisgaard Nielsen, Jan
Jürgensen, Niels Erik Christensen, Ove Thomsen, Jørn Justesen, Kristian
Wetche.

19. Banekontrol.
Opgaven løses af Henning Knudsen, Torben Bach Sørensen, Kristen
Brændgaard Jensen, Per Stefanek, Steen Jensen.

20. Tovholderens opgave er at have overblik over de forskellige
arbejdsopgaver, og følge op på hvor der er behov for ekstra hjælpere . Dette
arbejde varetages ved at samarbejde med greenkeeper Lasse. Erik og Lasse
kan derfor godt finde på at rette henvendelse til medlemmer, for at spørge om
du/I vil hjælpe.
Tovholderen sørger for at denne liste er opdateret og arbejder på at skabe
sammenhold mellem ovennævnte frivillige hjælpere samt at viderebringe
gode ideer til bestyrelsen.
Tovholder Erik Vedelsbo Falk 😉
Tilrettet den 23.2 2023

 • ELITEPOLITIK VÆRDIGRUNDLAG

Klubbens elitearbejde har ud fra klubbens perspektiv følgende værdigrundlag:

 • Fastholde og udvikle gode spillere samt udvikle elitearbejdet
 • Igennem sportslige resultater bidrage til at gøre Grenaa Golfklub mere kendt og attraktiv for nye såvel som garvede golfere fra andre klubber.
 • Igennem indsats og resultater at engagere og inspirere klubbens medlemmer og sponsorer og derigennem bidrage positivt til klublivet.
 • Deltage i udvalgsarbejde og andet arbejde i klubben

RESULTATMÅL

Disse målsætninger er lavet ud fra en forudsætning om, at den enkelte spiller skal fungere socialt såvel inden for som uden for golfklubben. Klubbens værdisæt har altid taget udspring i et stærkt socialt sammenhold, hvilket afspejles gennem elitearbejdet. Dette sammenhold skal være grobunden for den enkelte spillers motivation for at udvikle og forbedre sig såvel spillemæssigt som socialt. Forudsætningerne for at opnå disse målsætninger skal findes i det spiller materiale, der er til stede, samt de muligheder klubbens økonomi og støtte fra sponsorer giver. Spillertruppen er sammensat af nogle rutinerede spillere, en række unge seniorer som er på vej ned i handicap og juniorer hvor talentet er åbenlyst.

HOLD

Kort sigt (2020)

Styrke holdånd og fællesskab

Være synlig i klublivet

1. hold

 • Delmål: Efter anden spilleweekend skal vi selv kunne afgøre om vi skal vinde puljen
 • Skal vinde puljen og komme i oprykningsspil

2. hold

 • Skal i sidste runde selv kunne afgøre om vi skal vinde puljen
 • Skal være fødekæde for 1. holdet

INDIVIDUELT

Der skal gives bedre mulighed for at spillere under hcp 10 kan deltage i landsdækkende individuelle turneringer under DGU.

INDSATSMÅL

Det er trænerens og eliteudvalgets opfattelse at nøglen til at nå målsætningen er et mere struktureret og forpligtende arbejde med holdet og den individuelle indsats. Som følge heraf er hovedpunkterne i handlingsplanen at spillerne i elitetruppen skal:

 • Gennemføre fastlagt fællestræning i sæsonen og i øvrigt træne på egen hånd.
 • Deltage i klubmatcher, elitematcher, klubmesterskaber osv. igennem hele sæsonen.
 • Være synlige i klublivet og være forbilledet for juniorer.

For at sikre at de individuelle – og dermed holdets – potentialer kommer til udfoldelse vil det være et krav til spillerne at engagere sig i ovennævnte punkter. Dette vil yderligere bidrage til at vi får en øget team-spirit på holdet.

HOLDÅND

 • Tage godt imod nye spillere
 • Morgensamling i forbindelse med turneringskampe
 • Opbakning til andre hold ved turneringskampe
 • Opbakning til sociale arrangementer

SYNLIGHED I KLUBLIVET

 • Hils når du møder andre medlemmer i klubben
 • Være synlig i klublivet og være forbillede for juniorer
 • Deltag i frivilligt arbejde

TRÆNING

 • Deltag i fællestræning
 • Træn på egen hånd

SPIL

 • Prioritere deltagelse i Danmarksturneringen højt og planlægge efter det.
 • Deltage i ranglistematcher, klubturneringer, udenbys turneringer mv.

OVERSIGT PÅ KONTAKTER OVER ELITE / JUNIOR – SPORTSUDVALG ÅR 2022.

ELITEUDVALGET

 • Formand
  Mads Bengtsen
  Tlf.: 4412 9777
  madsbengtsen@outlook.dk
 • Næstformand
  Per Nikolajsen
  Tlf.: 3063 0094
  per@nikolajsen.dk
 • Medlem
  Arild Townhill
  Tlf.: 2874 0224
  arild.james@hotmail.com

JUNIORUDVALGET

 • Formand, ansvarlig
  Torben Czepluch
  Tlf.: 6057 7517
  czepluch.torben@gmail.com
 • Rico Boutrup Nielsen
  Tlf.: 6016 9578
  ricoboutrup@gmail.com
 • Lars Veisgaard Nielsen
  99lars99@gmail.com
  20409604
 • Hanne Elkjær Petersen
  hanneelkjaerp@gmail.com
  42682829
 • Mads Bengtsen
  Tlf.: 4412 9777
  madsbengtsen@outlook.dk
 • Arild Townhill
  Tlf.: 2874 0224
  arild.james@hotmail.com

Klubhusudvalgets opgaver

Klubhusudvalgets arbejde er i det væsentligste, at sørge for at klubhuset bliver forsvarligt vedligeholdt og får de nødvendige ændringer foretaget. Endvidere indgår vedligehold, samt rengøring af bagrum, parkeringsplads og udendørsarealer i samarbejde med baneudvalget.

Udvalget er samtidig bindeled mellem caféforpagter og bestyrelse.

Vi modtager gerne forslag fra klubbens medlemmer, som kan fremme f.eks. miljø, den daglige gang i huset og forholdet til vore gæster og ikke mindst nye medlemmer.

Klubhusudvalgsmedlemmer

 • Kristian Wetche – Formand
  Tlf.: 4013 9921
  kristian@wetche.com
 • Gert Jørgensen
  Tlf.: 4162 6845
  gertlaasesmed@gmail.com
 • Irene Albrechtsen
  Tlf: 2141 4277
  irene.albrechtsen@stofanet.dk

Udvalgsmedlemmer

Torben Bach Sørensen
Tlf.: 2047 6247

Steen Jensen
Tlf.: 2396 6466

Service- og banekontrol-udvalgets opgaver

Service- og banekontrol er en vigtig opgave, der grundlæggende handler om, at såvel medlemmer som gæster får en god oplevelse, når de spiller på vores dejlige golfbane.

Dette udøves ved at udvalget er spillerne behjælpelige med at få et glidende flow i spillet, samt efter skønnet behov kontrollerer spillernes retmæssige adgang til banen – herunder green-fee gæsternes betaling.

Endvidere hjælper vi gerne, såfremt der opstår øvrige praktiske problemer med afvikling af runden. Det er udvalgets opfattelse, at “gratister” ikke er et overvældende problem, men den præventive effekt er formodentlig ikke ganske uvæsentlig.

Med ønske om en god og fornøjelig sæson, vil udvalget fortsat bestræbe sig på at løse opgaverne med størst mulig smidighed, således at spillerne generes mindst mulig.

Service- og banekontroludvalgsmedlemmer

 • Henning Knudsen – Formand
  Tlf.: 21 42 50 57
 • Per Stefanek
  Tlf.: 81 61 41 39
 • Kristen Brændgaard
  Tlf.: 30 22 05 76
 • Steen Pedersen
  Tlf.: 61 72 16 38
 • Jan Nielsen
  Tlf.: 21 40 72 03

Sponsor- & Fundraiser udvalgets opgaver

De fem ledetråde i udvalgets arbejde:
Reklameværdi, medarbejderværdi, kundeplejeværdi, den individuelle værdi og udviklingsværdien.

Udvalget sælger sponsorater efter et konceptet der bygger på ”NOGET FOR NOGET”. Det ligger udvalget meget på sinde, at skabe sponsorater, der indeholder værdi for såvel sponsor som for Grenaa Golfklub. Udover at firmaerne får bannerreklame på hjemmesiden og links til egen hjemmeside, mulighed for en Company Day. Sponsorudvalget inviterer til en sponsordag. Klubben afholder ca. ti turneringer i løbet af sæsonen. Sponsorerne deltager med præmier, og opnår derved en rigtig god eksponering af virksomheden.

Med et sponsorat modtager sponsorerne et antal green-fee billetter til 18 huls banen og til Par3 banen, afhængigt af, hvilket sponsorat man har valgt. Flere sponsorer anvender denne mulighed for at invitere medarbejdere og kunder til en hyggetur på golfbanen, en runde på Par3-banen, udfordre både øvede som uøvede golfspillere. Sponsorudvalget stiller sig til rådighed med at arrangere disse ture.

For Grenaa Golfklub ligger der en stor udviklingsværdi i et sponsorat, fordi klubben får økonomisk mulighed for at gøre en ekstra indsats for junior- og elitespillere, green-fee spillere, klubbens egne medlemmer, udvikle og udbygge bane og spillerforhold.
Udvalget håber at kunne tiltrække flere golfturister til lokalområdet til gavn for turismen og ikke mindst de handlende og erhvervslivet som helhed.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne som sponsor, så send et par ord til os:

Sponsorudvalgets medlemmer

 • Max Varnum Pedersen
  Tlf.: 23 28 29 69
  maxvp@outlook.dk
 • Ole Lyng
  Tlf.: 40 25 53 36
  eolyng@grenaanet.dk

Fundraiser udvalgets medlemmer

 • Torben Czepluch
  Tlf.: 60 57 75 17
  czepluch.torbenögmail.com

Turneringsudvalgets opgaver

Turneringsudvalget har til opgave at tilrettelægge et varieret turneringsprogram, der omfatter forskellige turneringsformer.

Turneringsudvalget står ligeledes for afvikling af turneringerne og klubmesterskaberne.

Det er også turneringsudvalget, der er tilstede ved afvikling af divisionsturneringer og andre turneringer, bl.a. turneringer tilrettelagt af DGU.

Handicapudvalget står for regulering af scorekort i Golfbox og opsætte lister med medlemmers aktuelle handicap.

Handicapudvalget står ligeledes for informering om evt. ændringer i handicap systemet.

Generelle Turneringsbetingelser klik her

Proportioner for Hole in One klik her

Turnerings- og Hcp-udvalgs medlemmer

 • Ole Lyng, Formand
  Tlf.: 40 25 53 36
 • Astrid Katholm, HCP.
  Tlf.: 51 23 85 78
 • Carsten Hansen
  Tlf.: 40 85 62 21
 • Kristen Brændgaard Jensen
  Tlf.: 30 22 05 76
 • Karin Bøttcher
  Tlf.: 41 62 68 80
 • Irene Albrechtsen
  Tlf.: 21 41 42 77
 • Sten Jensen
  Tlf.: 2396 6466