Generalforsamling 2018

Generalforsamling og dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grenaa Golfklub

Mandag den 19. november 2018

Kl. 19.00 i klubhuset

Før mødet vil der være fællesspisning. Det er nødvendigt med tilmelding til spisning, hvilket skal ske inden den. 16. november kl. 16.00 via tilmeldingslisten på opslagstavlen i klubhuset eller Susanne i Cafeen.

Kom og vær med til en hyggelig aften.

DAGSORDEN klik her