Forårsmessen 2019

Stor interesse for Grenaa Golfklub på forårsmessen

Grenaa Golfklub har igen i år deltaget i forårsmessen i Grenaa Idrætscenter.

Grenaa Golfklub fik lejlighed til at vise og fortælle om golfsportens mange facetter overfor en stor del af byens og oplandets befolkning.

Messen var velbesøgt og det var Grenaa Golfklubs stand også. Begge dage var deres stand bemandet af frivillige fra golfklubben ledet af begynderudvalgsformand Gert Jørgensen og sponsorudvalgsformand Irene Albrechtsen.

Det var en god messe. Der var mange besøgende, og der var rigtig god interesse for golfklubbens stand, hvor der særligt blev reklameret for Grenaa Golfklub´s kommende åben hus arrangementer, der foregår lørdage den 6. april, 4. maj og 25. maj og for det introduktionstilbud, der i år vil være til potentielle nye golfspillere.

GRATIS spil på par 3-banen!! Hvis man tilmelder sig som prøvemedlem allerede nu, kan man spille helt gratis på vores par 3- bane fra tilmeldingen og frem til, at kurset for prøvemedlemmer starter. Frit spil på par 3-banen er selvfølgelig også en del af prøvemedlemsskabet i de tre måneder, det løber.

I år koster et prøvemedlemsskab kr. 500,- over en 3 mdr.´s periode. Herefter kan man købe et halvt års medlemskab, der gælder helt frem til næste sommer.

Ved messestanden var der konkurrencer, hvor der er blevet udtrukket 2 heldige vindere af 1 prøvemedlemsskab; nemlig Svend Gindesgaard og Johannes Allermand Madsen.

Grenaa Golfcafé havde også en præmie på spil. En frokost for 2, blev vundet af Lis Frost.

Rikke fra Golfcaféen var også på standen søndag og fremviste billeder og fortalte om caféen tilbud og selskabsarrangementer.

Irene Albrechtsen
Bestyrelsesmedlem Grenaa Golfklub
Formand for Sponsorudvalget